Иновативни, грамотни, търсещи

СУ „Иван Вазов“ уверено приближава към финала на двугодишния проект „Работим, учим и творим“, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. В ежемесечното заседание на ръководния екип и учителите, ангажирани с различните иновативни дейности, беше обсъден напредъка на ромските ученици, включени в тях. Какво…

прочетете още