Защото е важно да пишем правилно

На 23 октомври започна своята работа езиковата школа по български език и литература по проект БС 33.16-2-006/03.10.2017 г. – „Работим, учим и творим“.

Групата включва 10 ученици от 8а и 8б клас. Основната цел на дейността на групата е компенсиране на образователни дефицити в обучението по български език, повишаване на мотивацията за учене и повишаване на успеха по български език. През месец октомври се извърши входяща диагностика на нивото на четивна техника, уменията за писане на диктовка и решаване на тестове.