Светът през моите очи

През месец октомври 2017 г.  с СУ „Иван Вазов“ стартираха занятията на учениците от клуб „Презентационни умения“ по проект „Работим, учим и творим“, финансиран от ЦОИДУЕМ. Петнадесет момичета и момчета от шести и седми клас ще получат възможността през учебната година да направят ученето вълнуващо и креативно и да използват специфични инструменти, които ще им помогнат да се справят с всяко предизвикателство като презентатори. Целта на курса е да ги улесни при подготвянето и представянето на ефективни презентации, да подпомогне провеждането на срещи и модерирането на дискусии и те да придобият умения за прилагане на теоретичните техники за планиране на презентации в практически ситуации.

Още с първите проведени занятия учениците разбраха, че презентационните умения са най-общо казано умения да “продаваш” себе си. В това се изразява смисълът на всяка една презентация – да се стигне до публиката. Затова именно се изисква емоционална интелигентност, която е умение както да владееш собствените си емоции, така и да разпознаваш и управляваш емоциите на публиката. Да “хванеш” вниманието на публиката е от особено значение, а това се постига с предаването на информация, използвайки различни канали на възприятия. Използването на хумор също допринася за сближаване с аудиторията и поддържане буден нейния интерес. От значение за доброто презентиране е умението да се говори ясно, с добра дикция и без да се бърза. Добрите презентационни умения изискват и добри комуникационни умения и добра техника на говора, които се постигат с тренировки. Всичко това цели да се задържи вниманието на слушателите и събуждане на техния интерес. А успехът се определя от оценката, която дава аудиторията, а не самия презентатор за себе си.

С желание и ентусиазъм петнадесет прекрасни, усмихнати деца приеха предизвикателството да покажат на всички светът през техните очи.

Албена Цветкова