„Американската мечта“

„Бъдещето принадлежи на тези, които
вярват в красотата на мечтите си.“

 Елинор Рузвелт

„Изглежда да осъществиш американската си мечта не е толкова страшно. Искат се само повече кураж, силно желание и вяра. И да мечтаеш… Защото бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си. Повярвайте и Вие! И мечтайте…“ – с тези думи учениците от 6а клас при СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец благодариха на гостите, уважили с присъствието си представянето на интердисциплинарния проект „Американската мечта“, осъществен с подкрепата на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Центърът финансира проекти, свързани със съвместно обучение и възпитание на деца и ученици с различен етнически произход.

По инициатива на г-жа Милена Ангелова „Американската мечта“ беше представен в сградата на СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец, Корпус 1. На събитието гостуваха преподаватели на учениците по различните учебни предмети, които бяха пленени не само от таланта на шестокласниците като артисти, но и от завидните знания, които показаха по отделните учебни предмети, включени в проекта. Водещ предмет в проекта „Американската мечта“ е английски език. С помощта на своята преподавателка г-жа Ангелова, ръководител на проекта, учениците успяха да се справят отлично с превода на доста материали, с изготвянето на табла и подготовката на тест по география и икономика на английски език. Показаха и чудесни умения за свободно водене на разговор, предадоха ни своите знания и изложиха интересни факти, както за континента Северна Америка, така и в частност за Съединените Американски Щати. Оказа се, не по-малко отлично се справят  и с компютърните технологии и най-вече с изготвянето на спиращи дъха презентации. За тези свои умения те отправиха специални благодарности на преподавателите си по другите два предмета, включени в проекта – Ваня Страхилова и Миглена Боянова. Най-интересният персонаж в урока несъмнено беше „г-жа Тейлър“ в лицето на ученичката Росица Манева, която показа не само артистизъм, но и изключителна методика в преподаването по английски език. „Класът ѝ“ от своя страна ни изуми с креативност – изготвиха красиви табла, изобразяващи целия континент.

Роси, Томи, Криси, Кристина, Радост, Надя, Ивко и всички – един страхотен екип! Да благодарим на децата за невероятното приключение, макар и  помечтано!