Смелостта да покажеш себе си

Всяка сряда момичетата и момчетата от клуб „Презентационни умения“ продължават обучението си за подобряване на уменията, свързани с презентиране. Фокусът на занятията бе поставен върху ефективното използване на езика на тялото и развитието на индивидуален стил на представяне. Придобитите от учениците знания им помагат да се чувстват по-уверени пред аудитория, да подобрят своите комуникационни умения по практически и ангажиращ начин чрез усвояване на допълнителна лексика и знания в различни сфери на познанието.

Въодушевени от постигнатото, момичетата и момчетата набелязват все по-високи цели, които постигат с упоритост, труд и усмивка.