Пътешествие из Европа

На 24.04.2018г. в Актовата зала на СУ „Иван Вазов“ се проведе Открит урок, който беше заключителния етап на интердисциплинарния проект на тема „Пътешествие из Европа“.

В продължение на 5 месеца учениците от 4б клас учиха в извънучебно време за Европа с помощта на преподавателите си по Английски език (Катя Замфирова), Български език и литература, Човекът и обществото, Музика (Гергана Найденова), Изобразително изкуство (Димитринка Маринова), Хореография (Невена Стоянова) и Бояна Митрова.

На първия етап от проекта екипите от ученици избраха по една европейска столица, запознаха се с нейни забележителности и нарисуваха по една от тях. На втория етап изготвиха картинен речник и написаха, и разучиха диалози по картините на английски език. На следващия етап от проекта учениците разучиха песен за всички европейски държави на английски език и песен за доброто на български език. След това екипите написаха кратки текстове за избраните столици на български език като търсиха информация в Интернет. По хореография учениците научиха един испански и един български танц.

На 12.04.2018г. на репетиция за открития урок присъстваха представители на МОН.

На Открития урок гостуваха директора и заместник-директорите на СУ „Иван Вазов“, учители, родители и ученици. Представянето на малките ученици беше оценено по достойнство.