Екодизайнът – баланс, качество, функционалност

На 17.04.2019 г. в СУ „Иван Вазов“ в присъствието на експерт „Професионално образование“ към РУО, г-жа Нина Кирилова, и преподаватели от професионални училища и паралелки в област Монтана, се проведе открит урок по Строителни материали и конструкции в озеленяването. Под ръководството на г-жа Вержиния Петрова и г-н Румен Иванов, учениците от 9 б клас получиха възможност да покажат на присъстващите наученото за различните видове материали и направата на изделия от тях.

Голям брой от децата в паралелката са част от целевата група на клуб „Екодизайн“ по проект „Работим, учим и творим“ на ЦОИДУЕМ. Те демонстрираха пред гостите своите знания и умения, свързани с устойчиво развитие в производството с разумното използване на природни ресурси – работа с чертежи, машини и съоръжения и реализиране на цялостно изделие „Кашпа с трейаж“. Г-н Румен Иванов, ръководител на клуба сподели своите виждания за проектирането посредством технологията екодизайн и начините чрез природосъобразни  интериори и екстериори,  да се превръщат отпадъчни продукти в удобна и красива среда с цел по-здравословен живот при минимално изразходване на енергийни ресурси.

Директорът, г-жа Ангелова, запозна гостите с мисията на училището като водещо иновативно в област Монтана и очерта насоките за развитие на неговите възпитаници. Специално внимание в презентацията й беше отделено на равнопоставеността на децата от всички етноси, подкрепата, която им се оказва за откриване на техните таланти и постигнатите успехи. „Целта ни е да вдъхновяваме, да даваме надежда, да вярваме във възможностите на всяко дете и с общи усилия да развием неговите заложби.  Смятаме, че децата са нашето бъдеще.”