Ани Ангелова
Ръководител на проекта
Директор на СУ „Иван Вазов“
образование – магистър, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Антоанета Антонова-Стаменова
Счетоводител проект
Главен счетоводител на СУ „Иван Вазов“
образование – магистър „Финанси“, Университет за национално и световно стопанство
Рени Спасова
Ръководител на интердисциплинарен проект „Здравословно хранене“
Заместник-директор на СУ „Иван Вазов“
образование – магистър, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Beнета Максимова
Обучител на „Езикова школа по български език и литература“
Старши учител по Български език и литература в СУ „Иван Вазов“
образование – магистър, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Албена Цветкова
Обучител на клуб „Презентационни умения“
Старши учител по Информационни технологии в СУ „Иван Вазов“
образование – магистър, Тракийски университет Стара Загора
Beнциcлaв Cтaмeнoв
Обучител на клуб „Информационни потоци“
Старши учител по Информатика и информационни технологии в СУ „Иван Вазов“
образование – магистър „Информационни технологии в бизнеса“, Стопанска академия „Д.А.Ценов“
Румен Иванов
Обучител на клуб „Еко-дизайн“
Старши учител по Технологии в СУ „Иван Вазов“
образование – бакалавър, Институт за учители по трудово обучение и изобразително изкуство – град Дупница
Емилия Русимова
Ръководител на интердисциплинарен проект „Метали от големите периоди“
Главен учител по Химия и опазване на околната среда в СУ „Иван Вазов“
образование – магистър, Висш педагогически институт – град Шумен
Катя Замфирова
Ръководител на интердисциплинарен проект „Пътешествие из Европа“
Старши учител по Английски език в СУ „Иван Вазов“
образование – бакалавър „Английска филология“,
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Ваня Страхилова
Ръководител на интердисциплинарен проект „Фестивал на балканските народи“
Старши учител по История и цивилизации и География и икономика в СУ „Иван Вазов“
образование – магистър, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Милена Ангелова
Ръководител на интердисциплинарен проект „Американската мечта“
Старши учител по Английски език в СУ „Иван Вазов“
образование – магистър „Английски език и литература“,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Олга Яничкова
Ръководител на интердисциплинарен проект „Устойчиво развитие на България“
Старши учител по География и икономика в СУ „Иван Вазов“
образование – магистър, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Елена Николова
Ръководител на интердисциплинарен проект „Да покажем България на света“
Учител по Английски език в СУ „Иван Вазов“
образование – магистър „Английска филология“,
Югозападен университет „Неофит Рилски“